Başkanın Mesajı

20140506_132526
Değerli Arkadaşlar,

ALSİAD yönetim kurulu olarak, ilk günden bu yana üyelerimiz arasındaki paylaşımların artırılması noktasında gayret sarf etmekteyiz. Birlikteliğimizi ne kadar çok pekiştirirsek üretkenliğimizin de o derece artacağına inanıyoruz.

Şu ana kadar aldığımız sonuçlar bizleri gelecek için umutlandırmaktadır. En büyük arzumuz birliktelimize anlam katacak tavır ve davranışlarımızı geliştirmek olmalıdır. ALSİAD ın yarattığı bu ortamda üyelerimizin hem kişisel gelişimleri, hem de ekonomik gelişimleri açısında mesafe almaları en büyük dileğimizdir. ALSİAD çatısı altında güvene dayalı oluşturduğumuz bu kader birliğimiz, sürdürülebilir bir Alanya ekonomisi için ne kadar değerli olduğunu görmekteyiz.

ALSİAD ın üyeleri olarak bizler, gönüllülük ve bağımsızlık esasına göre çalışan derneğimizi, lider bir sivil toplum örgütüne yakışır daha üretken, daha yaratıcı ve daha etkin olmasını sağlamak en büyük amacımız olmalıdır.

ALSİAD ın bu güne kadar üzerinde durduğu konu başlıklarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kurumların ortak çıkarımız olan Alanya ekonomisini daha iyi noktalara taşımak açısından birlikte üretme alışkanlıkları geliştirmeleri gerekliliğini görmekteyiz

Alanya’nın bölgesel ve sektörsel vizyonlarının belirlenerekten, potansiyelimizi bu yönde kullanmamız gerektiğini her ortamda vurgulama gayretindeyiz.

Turizm sektörümüzde, Alanya’mızı ucuz tatil yöresi algısından çıkarıp, yüksek katma değer üretebilmemiz için kalite ve markalaşma noktasında mesafe alacak çalışmaları ve diğer turizm bölgelere göre üstünlüğüz olan şehir turizminin imkânlarından fazla yararlana bileceğimiz, çarşımıza cazibe kazandıracak projeleri çok önemsiyoruz.

Tarihi miraslarımızı turizmin daha fazla hizmetine sunma noktasında yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kalemizin UNESCO dünya mirasına girme çalışmasını yakından takip ediyoruz.

ALSİAD Alanya sanayisinin sorunlarına çözüp bulmak ve sanayi üretimini artırmak için Alanya mıza bir OSB kazandırılması gerektiğini tespit ederek önceki yıllarda bir çalışma başlatmıştır. OSB ALSİAD ın takip ettiği en önemli konu olarak ajandamızın yer almaktadır.

Alanya Gazipaşa havaalanının uluslar arası uçuşlara açılmasının Alanya’mız ve bölgemiz açısında çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Alanya’ya kazandırılacak bir üniversitenin Alanya nın sorunların çözülmesi açısından ve Alanya ekonomisi için ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz.

2011 yılı içinde uygulamaya geçirilmesi düşünülen beldelerden şehir merkezine ulaşımı düzenleyen ulaşım planının Alanya mız için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

İşletmelerimizin AVM ler karsısında mücadele edebilmesinin yolunun kendi sektörlerinde yenilikçi olmaları, farklılaşmaları ve uzmanlaşmalarından geçtiğine inanıyoruz. İşletmelerimizi yenidünya düzenine göre tekrara dizayn etme ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.