Basında Son Haberler
Güncel Haberler
ALSİAD – Tanıtım
ALSİAD Türkiye`nin ve bölgenin sayılı SİAD`larından biri olup en son kurulan SİAD`lardan seksen ikincisidir.

2000 yılında kurulmuş olan ALSİAD, kuruluş kanunu hükümleri çerçevesinde; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını temin etmek, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve hal ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan ve faaliyetlerini sürdüren sivil toplum örgütü niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir dernektir.

Üyelerine hizmet veren dernek içi çalışanlarının hizmet standartlarını arttırmak, bu hizmeti sağlarken dernek içinde yeniliğe açık ve yüksek motivasyonlu çalışanlar istihdam etmek ve üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini; tatmin edici, kaliteli hizmetle birlikte bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini  sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.

logo

Türkonfed

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler.İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Günümüzde şirketler, ekonominin en önemli unsurlarından birisi olarak büyük bir güce sahiptir. Bu bağlamda, şirketlerin verimli ve başarılı olması toplumun refah seviyesini artıracaktır. Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete,

topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır. Etik olmayan eylemler, rekabetçi ekonominin gelişmesini engelleyecek, kayıt dışı yapılara fırsat verecek ve piyasa sistemini kötü yönde etkileyerek kaynakların etkin kullanılamamasına neden olacaktır.

ALSİAD kuruluşundan bu yana bu doğrultuda çalışmalar yapmakta, iş etiği ile bağdaşmayan tutum ve davranışların önüne geçmeği amaçlamakta; toplumun tüm bireylerinin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının etik konusuna olan duyarlılıklarının artması gerektiğini savunmaktadır.

Misyon

  • Üyeler arasında sosyal , ekonomik gelişimi ve dayanışmayı sağlamak, onlara uluslar arası rekabet edebilme becerisi kazandırmak,
  • İhtiyaç duyulan sektörlerde Ufuk açıcı çalışmalar yapmak,mevcut ve yeni sektörler konusunda bilgi toplamak ve üyeleri bilgilendirmek,
  • Alanya`nın ulusal ve uluslar arası pazardan aldığı payın arttırılmasına katkı sağlamak,
  • Yerel ve bölgesel yöneticilere iş dünyasının beklentilerini iletmek, objektif esaslarda yön göstermek,
  • Ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren genel veya yerel politikaların üretiminde ve gerçekleştirilmesinde, kurum ve değerleri doğrultusunda, aktif rol üstlenmek.

Değerler

  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmak
  • Her anlamda bağımsız olmak
  • Güvenilir olmak
  • Yenilikçi ve girişimci olmak
  • Demokratik olmak

Vizyon
Üyelerinin kişisel ve kurumsal vizyonlarına ulaşmalarını sağlamış, lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

[/grid_9]

Bizden Haberler

Duyurular

Alanya

Güneşin Gülümsediği Yer

Tarihte Coracesium, Kalonoros ve Alaiye adlarını alan Alanya, binlerce yıldan süzülüp gelen geçmişi ile bugün UNESCO'nun Dünya Mirası Kent adayıdır.
Alanya, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz sahilinde antik çağlara kadar uzanan tarihiyle popüler bir tatil beldesidir. Doğal ve mavi bayraklı eşsiz plajları kıyı boyunca sıralanır. Akdeniz ikliminin egemen olduğu kent merkezinde yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ortalama hava sıcaklığı kış aylarında 14, yaz aylarında 27; ortalama deniz suyu sıcaklığı kış aylarında 18, yaz aylarında 25 santigrat derecedir. Kente kar yağması olağanüstü bir doğa olayı sayılır.

Devamını Oku