TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES ANTALYA İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU

Bizden Haberler, Yerel Basın
14 Aralık 2016 Çarşamba

ALSİAD’ı temsilen Başkan Akın Tabaklar’ın katıldığı ‘ANSİAD 22. Akdeniz Toplantısı’nın konuğu olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Akdeniz çanağının olağan seyirde önümüzdeki yüzyıl sonunda tamamen kirlenmesi beklendiğini belirterek Akdeniz çanağı çevresinde yer alan ülkeler, bütünsel bir yaklaşımla sürdürülebilirlik anlayışını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (ALSİAD) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar’ın katıldığı ‘Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 22. Akdeniz Toplantısı’nın konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes oldu. ANSİAD tarafından düzenlenen Girişimcilik Günleri kapsamında konuk konuşmacı olarak yer alan Symes, “Girişimcilik TÜSİAD olarak bizim çok önem verdiğimiz, heyecan duyduğumuz bir alan” dedi. TÜRKONFED İl Bazında Rekabet Endeksi Raporu’na değinen Symes, Antalya’nın 2014 yılında 2008’e göre bir basamak yükseldiğini ve en rekabetçi 4. kent olduğunu söyledi.
KENT İÇİN EN ÖNEMLİ SEKTÖR
Teknolojinin ve yenilikçiliğin, sektörün tüm tedarik zincirinde, verimliliği en üst seviyeye çıkaracak şekilde kullanılmasının artık tüm ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Symes, kent için önemli bir sektörün turizm olduğunu söyledi. Turizmin pek çok sektörü doğrudan etkilediği için, sektörde yaşanan sıkıntıların ekonomide domino etkisi oluşturduğunu söyleyen Symes, şöyle devam etti:
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM RAPORU
“TUSİAD’da, sektörün bu yatay etki alanından hareketle bir Turizm Çalışma Grubumuz var. Biz konuya özellikle, sürdürülebilirlik açısından yaklaşıyoruz. Turizm sektöründe ilk defa sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapan bir kurum olarak  ‘Sürdürülebilir Turizm’ raporumuzu hazırladık ve 2012 yılında kamuoyu ile paylaştık.  Biliyoruz ki, sürdürülebilirlik anlayışının turizm sektörü tarafından benimsenmemesi halinde, tükenen doğal kaynaklar ve hızlı nüfus artışı neticesinde, orta ve uzun vadede bu gelişmelerden en çok etkilenebilecek sektörlerinden biri turizmdir.
AKDENİZ ÜLKELERİ BÜTÜNSEL YAKLAŞMALI
Dünya turist gelişlerinin yaklaşık üçte birini, dünya turizm gelirleri ile yatak kapasitesinin ise yaklaşık dörtte birini elinde bulunduran Akdeniz çanağının olağan seyirde önümüzdeki yüzyıl sonunda tamamen kirlenmesi bekleniyor. Bu sebeple, Akdeniz çanağı çevresinde yer alan ülkeler, bütünsel bir yaklaşımla, ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları da içinde bulunduran bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek durumundadırlar.  Bununla birlikte; ülkemizde turizm faaliyetlerinin yılın 6 ayında yoğunlaşması, çevre üzerindeki baskısının yanı sıra, mevsimsel işsizlik, kapasite kullanım verimsizliği gibi sorunlara yol açmaktadır.
TURİZM MUTLAKA ÇEŞİTLENDİRİLMELİ
Bu da; turizm faaliyetlerinin bölgesel ve dönemsel olarak yaygınlaştırılması ihtiyacını ortaya koymakta ve alternatif turizmin yani, turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla kıyı turizmi dışındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Küresel rekabet gücü dikkate alındığında ise; termal, kongre ve fuar ile kültür turizmi alternatif turizm kaynakları açısından öne çıkmaktadır. Biliyoruz ki, dünya turizm hareketinde misafirlerin destinasyon tercihinde turizm için en önemli ön koşullardan biri, o ülkenin güvenliği ve dünyada artık gittikçe artan bir yaklaşımla ülkelerin politik imajları ve hatta dış politikası.
ALGININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR
2016’da ülkemizde turizmi olumsuz etkileyen en önemli iki sorun terör ve Türkiye’nin imaj problemi oldu. Ankara’da yaptığımız toplantılarda tüm yetkililerden de bunu duyuyoruz. TÜSİAD olarak halihazırda yaşanan gelişmeler ışığında turizm sektörüne yönelik önerilerimizi ‘algının iyileştirilmesi’ ve ‘sektörün rekabet gücünün artırılması’ başlıkları çerçevesinde yapılandırıyoruz.”

img-20161214-wa0001

Comments are closed.